-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44250 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

فردي در 50 سالگي كه داراي زن كارمند و سه فرزند پسر بزرگ است، با دختري 22 ساله با توافق همسر اوّلش در محضر و با عقد شرعي ازدواج مي كند. مهرية كلان تعيين مي نمايد و براي محكم كاري چك سفيد امضا تحويل داده است. افراد فاميل براي رعايت حال خانواده اش كه در حال از هم پاشيدگي است اقدام به پا در مياني نموده و مي خواهند به هر طريق ممكن اين آقا و دختر و خانواده اش را راضي نمايند كه صيغة طلاق جاري شود و از ازدواج دوم منصرف شوند. آيا سعي در اين گونه طلاق گناه محسوب مي شود؟ در صورت ازالة بكارت چه حكمي دارد؟ در غير اين صورت حكمش چيست؟

برادر عزيز! با تشكر از تماس شما با اين واحد.

مرد مي تواند زن خود را طلاق دهد گرچه طلاق (زشت ترين حلال ها) است. در روايت وارد شده است كه پيامبر(ص) فرمود: ازدواج كنيد و سعي در ازدواج ديگران بكنيد. بدانيد نزد خدا هيچ چيزي محبوب تر از خانه اي كه با ازدواج آباد شود نيست و هيچ چيزي نزد خدا مبغوض تر از خانه اي كه با طلاق دادن خراب شود نيست.[1]

امام صادق(ع) فرمود: خداوند خانه اي كه در آن عروسي شود دوست دارد و خانه اي را كه در آن طلاق داده شود دشمن دارد. هيچ چيز نزد خدا از طلاق مبغوض تر نيست.[2]

در روايت ديگر آمده است: از طلاق دادن عرش الهي به لرزه مي افتد.[3]

با اين حال در موارد ناسازگاري و احياناً مفاسدي كه پيش مي ايد، مي توان زن را طلاق داد، ولي اقدام ديگران و تشويق به اين كار مناسب نيست.

اگر خانم اوّل موافق با ازدواج دوم بوده و حالا هم مي تواند تحمل كند، ديگران سعي و تلاش نكنند كه زندگي و آبروي دختري به هم بخورد و مشكلي بر مشكلات افزوده شود.

اگر سعي و تلاش كنند كه خانم اوّل را راضي و تشويق كنند كه شوهرش از زندگي و رسيدگي به فرزندانش كم نمي گذارد، در ضمن خانوادة ديگري را اداره مي كند، براي همسر اوّل ثواب دارد و نزد خدا مأجور است.

او را به صبر و متانت دعوت كنند تا زندگي فرد متلاشي نشود؛ مگر خانم اوّل گرفتار وضع طاقت فرسايي شود. در اين صورت چاره اي نيست كه طلاق صورت بگيرد. در صورتي كه طلاق دهد اگر بكارت زائل شده باشد بايد تمامي مهري كه در عقد مقرر شده، به دختر پرداخت شود. اگر زائل نشده باشد بايد نصف مهر مذكور پرداخت شود.[4]

[1] وسائل الشيعه، ج 15، ص 266.

[2] همان، ص 267.

[3] همان، ص 268.

[4] تحريرالوسيله، ج 2، ص 300.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.